Referat fra Årsmøte i Håvoll Småbåtlag 14. 02. 2018 og Priser for 2018

20180214 Referat fra Årsmøte i HSBL for 2017

I referatet finner du også priser for 2018.

Årsmøte i Håvoll Småbåtlag onsdag 14. februar 2018 kl 18:30

Håvoll småbåtlag kallar inn til årsmøte onsdag 14/2 kl.18.30 på klubbhuset. Det vert servering.
Dokument for møtet blir lagt ut som vedlegg under her. Vel møtt

 

20180128 Innkalling til Årsmøte i Håvoll Småbåtlag 14. februar 2018 kl 18.30

20180128 Årsmelding 2017

20180128 Resultat for 2017 Håvoll Småbåtlag

20180128 Balanse for 2017 Håvoll Småbåtlag

Referat fra årsmøte i Håvoll Småbåtlag for 2016

Referat fra årsmøte  i Håvoll Småbåtlag for 2016. 

 

Satsar for 2017

 

Sak/breidde 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m
Årsavgift 600 750 900 1050 1 200 1 350
Frikjøp dugnad 200 250 300 350 400 450
Investering 700 875 1050 1 225 1 400 1 575
Sum pr båtplass 1 500 1 825 2 250 2 625 3 000 3 375
Kjøpspris båtplass 41 000 51 250 61 500 71 750 82 000 92 250
Salspris båtplass 39 000 49 250 59 500 69 750 80 000 90 250

Årsmøte Håvoll Småbåtlag 2017

Håvoll småbåtlag kallar inn til årsmøte for 2017 Fredag 17/2 kl.18.30 på klubbhuset. Det vert servering.
Dokumenta vedrørande møtet ligg som vedlegg i denne posten. Dokument vedrørande økonomi vert delte ut på årsmøtet. Vel møtt

Sakliste årsmøte Håvoll Småbåtlag

Årsmelding 2016 for Håvoll småbåtlag