Årsmøte i Håvoll Småbåtlag onsdag 14. februar 2018 kl 18:30

Håvoll småbåtlag kallar inn til årsmøte onsdag 14/2 kl.18.30 på klubbhuset. Det vert servering.
Dokument for møtet blir lagt ut som vedlegg under her. Vel møtt

 

20180128 Innkalling til Årsmøte i Håvoll Småbåtlag 14. februar 2018 kl 18.30

20180128 Årsmelding 2017

20180128 Resultat for 2017 Håvoll Småbåtlag

20180128 Balanse for 2017 Håvoll Småbåtlag

Satsar for 2017

 

Sak/breidde 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m
Årsavgift 600 750 900 1050 1 200 1 350
Frikjøp dugnad 200 250 300 350 400 450
Investering 700 875 1050 1 225 1 400 1 575
Sum pr båtplass 1 500 1 825 2 250 2 625 3 000 3 375
Kjøpspris båtplass 41 000 51 250 61 500 71 750 82 000 92 250
Salspris båtplass 39 000 49 250 59 500 69 750 80 000 90 250

Dugnad 2016

Styret har bestemt at mellom andre ting så skal lagshuset malast i år. Dette er ei oppgåve som dei fleste av medlemane  kan meistre, så vi oppfordrer alle som har anledning til  å bidra med dugnad til å ta kontakt på denne e-postadressa så skal vi organisere tid/stad, maling og anna utstyr når vi ser kor mange som melder seg.

For styret
Jon Inge Vinjevoll

Referat Årsmøte 2016

Årsmøte Håvoll Småbåtlag 26.02.2016 kl. 1900 

Klubbhuset på Rjåneset.

Til stede 27 medlemmer. 

Sakliste: 

Sak 1 Innkalling til årsmøtet.

Vedtak: Innkallinga ble godkjent. 

Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll

Vedtak: Helge Ressem ble valgt som møteleder og referent. Jens Petter Yndestad og Jens Kristian Lillebø ble valgt til å underskrive protokollen. 

Sak 3 Årsmelding for 2015

Vedtak: Årsmeldinga ble godkjent. 

Sak 4 Regnskap for 2015

Regnskap ble gjennomgått av Jon Kårstad.  Frode Digernes stilte spørsmål om tolkning av krav  til å tegne medlem uten plass for plassleiere. Det ble redegjort for at dette gjelder der plasseier ikke tar ansvar for båten. Styret ser på saken om der er behov for presisering.

Regnskapet ble godkjent. 

Sak 5 Investeringsplaner

Investeringer for 2016 er spesielt innkjøp av redningsstiger og opprydding bak naustrekka. Styret foreslår kr 350,- per breddemeter.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

Sak 6 Fastsetting av budsjett, medlemskontingent, årsavgift og innskudd til investering og pris for omsetting av båtplasser. 

Hans Olav Øyehaug stilte spørsmål om avskrivingene i budsjettet er tilpasset reell levetid på anleggsmidlene. Regnskapsfører og Styret vurderer dette fortløpende.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt.  

Tall i parentes gjelder for 2015. 

Årsavgift kr 300,- (400,-) pr breddemeter brygge

Medlemsavgift uten plass kr 1 000,- (1 000,-) pr år.

Innskudd til investering kr 350,- (500,-) pr breddemeter brygge

Pris båtplass kr 20 500,- (20 100,-) pr breddemeter brygge

Pris innløsing båtplass er kjøpspris fratrukket kr 2 000,- per båtplass.

Frikjøp dugnad (10 timer) kr 100,- (100,-) pr breddemeter brygge

Strøm fastpunkt kr 200,- (206,-) pr år

Strøm forbruk kr 2,- (2,-) pr kWh

Gjestedøgn med/uten strøm kr 100,- (100,-) pr døgn

Båtopptrekk kr 150,- (150,-)

Leie av klubbhuset kr 500,-/1000,- (500,-/1 000,- + vask)

Ved framleie av båtplass plikter leietaker å betale medlemskontingent til småbåtlaget fra første dag med leige.

Utbetaling av dugnad kr 200,- pr time (100,-) inntil skattefri.

Budsjett for 2016

Budsjett var lagt ut på heimesida, samme dokument som regnskap.

Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt. 

Sak 7 Innkomne framlegg

Der er ingen saker kommet inn fra medlemmene. 

Sak 8 Orientering om framtidig utvidelse av Hamna.

Leiar Einar Muren orienterte om framtidige muligheter for å utvide hamna med en molo på utsiden av den eksisterende. Han mente at når det om noen år blir etablert en vei/tunnel for kryssing av Ørstafjorden kan det bli tilgang på billig overskuddsmasse. 

Sak 9 VAL

Valnemda sit framlegg til nytt styre: 

Leiar Jon Andreas Bjørdal             velgast for 1 år

Nestleiar Håvard Bjørndal             velgast for 1 år

Kasserar Jon Kårstad                     velgast for 1år

 

Styremedlem

Jon Ivar Solvang                              sit 1 år til

Eldar Halse                                       velgast for 2 år

Arve Johan Yksnøy                         velgast for 2 år

Jon Inge Vinjevoll                            sit 1 år til

1.vara Kjell Erik Vikestrand          velgast for 1 år

  1. vara Anders Ørstavik            velgast for 1 år 

 

Husnemd

Eva Iren Halse 

Sosialnemd

Bjarne Enerhaug

Jens Petter Yndestad

Dag Kristiansen

Knut Halse 

Revisorar

Sverre Sørdal

Ståle Liadal 

Valnemd

Hans Olav Øyehaug

Kjell Erik Vikestrand

Leidulf Halse 

Vedtak: Valgnemndas forslag ble vedtatt

 

Møteleder takket avtroppende leiar Einar Muren og avtroppende styremedlem Olav Bjørkedal for innsatsen. 

Den formelle delen av møtet ble avsluttet og den uformelle kunne starte. Håvard Bjørndal og Eldar Halse hadde laget en nydelig fiskesuppe.

 

Referent 

Helge Ressem  

Medundertegne protokollen 

Jens Kristian Lillebø                                   Jens Petter Yndestad

 

Satsar for 2016

 

Sak/breidde 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m
Årsavgift 600 750 900 1050 1 200 1 350
Frikjøp dugnad 200 250 300 350 400 450
Investering 700 875 1050 1 225 1 400 1 575
Sum pr båtplass 1 500 1 825 2 250 2 625 3 000 3 375
Kjøpspris båtplass 41 000 51 250 61 500 71 750 82 000 92 250
Salspris båtplass 39 000 49 250 59 500 69 750 80 000 90 250