Årsmøte Håvoll Småbåtlag 2017

Håvoll småbåtlag kallar inn til årsmøte for 2017 Fredag 17/2 kl.18.30 på klubbhuset. Det vert servering.
Dokumenta vedrørande møtet ligg som vedlegg i denne posten. Dokument vedrørande økonomi vert delte ut på årsmøtet. Vel møtt

Sakliste årsmøte Håvoll Småbåtlag

Årsmelding 2016 for Håvoll småbåtlag