Årsmøte Håvoll Småbåtlag 2017

Håvoll småbåtlag kallar inn til årsmøte for 2017 Fredag 17/2 kl.18.30 på klubbhuset. Det vert servering. Dokumenta vedrørande møtet ligg som vedlegg i denne posten. Dokument vedrørande økonomi vert delte ut på årsmøtet. Vel møtt Sakliste årsmøte Håvoll Småbåtlag Årsmelding 2016 for Håvoll småbåtlag

Dugnadslister 2016

Dugnadsliste for 2016 kan du finne i denne posten. Opne Wordfila som heiter Timeliste-HSBL Word 2016 og skriv den ut. Fyll den ut med det antal dugnadstimar du evt har hatt i 2016 og lever den på Årsmøtet fredag den 17/2 kl.18.30 TImeliste-HSBL Word 2016

Dugnad 2016

Styret har bestemt at mellom andre ting så skal lagshuset malast i år. Dette er ei oppgåve som dei fleste av medlemane  kan meistre, så vi oppfordrer alle som har anledning til  å bidra med dugnad til å ta kontakt på denne e-postadressa så skal vi organisere tid/stad, maling og anna utstyr når vi ser […]

Referat Årsmøte 2016

Årsmøte Håvoll Småbåtlag 26.02.2016 kl. 1900  Klubbhuset på Rjåneset. Til stede 27 medlemmer.  Sakliste:  Sak 1 Innkalling til årsmøtet. Vedtak: Innkallinga ble godkjent.  Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll Vedtak: Helge Ressem ble valgt som møteleder og referent. Jens Petter Yndestad og Jens Kristian Lillebø ble valgt til […]

Retting av dato for Årsmøte

Hei For dei som har sett seg opp til å motta e-post når det kjem nye innlegg på sida til Håvoll småbåtlag vil det stå feil dato for årsmøte i siste e-post. Eg oppdaga dette raskt og retta innlegget, men i e-posten som er sendt vil det framleis stå feil. Rett dag og dato for […]

Innkalling til årsmøte i Håvoll småbåtlag 2016

Håvoll småbåtlag kaller inn til årsmøte for 2016 Fredag 26/2 kl.19.00 på klubbhuset. Dei faste kokkane håper vi vil by på fiskesuppe av det beste slaget slik som tidlegare år. Dokumenta vedrørande møtet vil vi legge inn i saka litt nærare møtetidspunkt. Velkomen Årsmelding 2015 Komprimert resultat og budsjett 2016 Endeleg forslag 1 Balanse 2015 […]

Ny hamneguide på nett

Det er kome ein ny hamneguide på nett, velihavn.no , som skal vere norges største database over  gjestehavner. Den inneheld over 800 gjestehamner, 650 uthamner og også oversikt over 3500 båtmodeller. Håvoll småbåtlag ligg i denne databasen også, men med namnet «rjåneshamna». Det er redningsselskapet som står som eigar og drivar av den nye nettstaden og dette […]

Referat fra årsmøte Håvoll småbåtlag 2015

ÅRSMØTE HÅVOLL SMÅBÅTLAG 27.02.2014 kl 1800 Klubbhuset på Rjåneset. Til stede 19 medlemmer med båtplass og 1 medlem uten båtplass. Sakliste:  Sak 1 Innkalling til årsmøtet. Vedtak: Innkallinga ble godkjent.  Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll Vedtak: Helge Ressem ble valgt som møteleder og referent. Einar Muren og […]