Innkalling til årsmøte i Håvoll småbåtlag 2015

Håvoll småbåtlag kaller inn til årsmøte for 2015 komande fredag kl.18.00. Dei faste kokkane vil by på fiskesuppe av det beste slaget. Dokumenta vedrørande møtet vil ligge ved under. Velkomen Innkalling til årsmøte 2015 Årsmelding for 2014 20150225 Regnskap for 2014 og budsjett for 2015

Innkalling til ekstraordinært Årsmøte

Det vert med dette kalla inn til ekstraordinært årsmøte i Håvoll småbåtlag fredag den 23 mai kl.18.00 på klubbhuset. Sakliste: Sak 1: Godkjenning av innkalling Sak 2: Mudring av hamna. I påska, under spesielle forhold, opplevde vi at medlemmer av småbåtlaget gjekk seg faste i botnen med kjølen på seglbåtane sine. Dette vart teke opp […]