Referat frå årsmøtet i Håvoll småbåtlag 2013

Referat frå Årsmøte finn du her  Neste årsmøte blir fredag 14. februar 2014 kl 18.00 For å redusere kostnader vil innkalling og saksdokument til årsmøte i 2014 berre bli lagt ut på laget si heimeside og ikkje sendt per post. Annonse i avisa blir som før. Ønskjer alle eit fint, trygt og aktivt båtliv i […]