Årsmøte i Håvoll Småbåtlag onsdag 14. februar 2018 kl 18:30

Håvoll småbåtlag kallar inn til årsmøte onsdag 14/2 kl.18.30 på klubbhuset. Det vert servering. Dokument for møtet blir lagt ut som vedlegg under her. Vel møtt   20180128 Innkalling til Årsmøte i Håvoll Småbåtlag 14. februar 2018 kl 18.30 20180128 Årsmelding 2017 20180128 Resultat for 2017 Håvoll Småbåtlag 20180128 Balanse for 2017 Håvoll Småbåtlag

Satsar for 2017

  Sak/breidde 2,0 m 2,5 m 3,0 m 3,5 m 4,0 m 4,5 m Årsavgift 600 750 900 1050 1 200 1 350 Frikjøp dugnad 200 250 300 350 400 450 Investering 700 875 1050 1 225 1 400 1 575 Sum pr båtplass 1 500 1 825 2 250 2 625 3 000 3 […]

Årsmøte Håvoll Småbåtlag 2017

Håvoll småbåtlag kallar inn til årsmøte for 2017 Fredag 17/2 kl.18.30 på klubbhuset. Det vert servering. Dokumenta vedrørande møtet ligg som vedlegg i denne posten. Dokument vedrørande økonomi vert delte ut på årsmøtet. Vel møtt Sakliste årsmøte Håvoll Småbåtlag Årsmelding 2016 for Håvoll småbåtlag

Dugnadslister 2016

Dugnadsliste for 2016 kan du finne i denne posten. Opne Wordfila som heiter Timeliste-HSBL Word 2016 og skriv den ut. Fyll den ut med det antal dugnadstimar du evt har hatt i 2016 og lever den på Årsmøtet fredag den 17/2 kl.18.30 TImeliste-HSBL Word 2016

Dugnad 2016

Styret har bestemt at mellom andre ting så skal lagshuset malast i år. Dette er ei oppgåve som dei fleste av medlemane  kan meistre, så vi oppfordrer alle som har anledning til  å bidra med dugnad til å ta kontakt på denne e-postadressa så skal vi organisere tid/stad, maling og anna utstyr når vi ser […]

Referat Årsmøte 2016

Årsmøte Håvoll Småbåtlag 26.02.2016 kl. 1900  Klubbhuset på Rjåneset. Til stede 27 medlemmer.  Sakliste:  Sak 1 Innkalling til årsmøtet. Vedtak: Innkallinga ble godkjent.  Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll Vedtak: Helge Ressem ble valgt som møteleder og referent. Jens Petter Yndestad og Jens Kristian Lillebø ble valgt til […]