Retting av dato for Årsmøte

Hei For dei som har sett seg opp til å motta e-post når det kjem nye innlegg på sida til Håvoll småbåtlag vil det stå feil dato for årsmøte i siste e-post. Eg oppdaga dette raskt og retta innlegget, men i e-posten som er sendt vil det framleis stå feil. Rett dag og dato for […]

Innkalling til årsmøte i Håvoll småbåtlag 2016

Håvoll småbåtlag kaller inn til årsmøte for 2016 Fredag 26/2 kl.19.00 på klubbhuset. Dei faste kokkane håper vi vil by på fiskesuppe av det beste slaget slik som tidlegare år. Dokumenta vedrørande møtet vil vi legge inn i saka litt nærare møtetidspunkt. Velkomen Årsmelding 2015 Komprimert resultat og budsjett 2016 Endeleg forslag 1 Balanse 2015 […]

Ny hamneguide på nett

Det er kome ein ny hamneguide på nett, velihavn.no , som skal vere norges største database over  gjestehavner. Den inneheld over 800 gjestehamner, 650 uthamner og også oversikt over 3500 båtmodeller. Håvoll småbåtlag ligg i denne databasen også, men med namnet «rjåneshamna». Det er redningsselskapet som står som eigar og drivar av den nye nettstaden og dette […]

Innkalling til årsmøte i Håvoll småbåtlag 2015

Håvoll småbåtlag kaller inn til årsmøte for 2015 komande fredag kl.18.00. Dei faste kokkane vil by på fiskesuppe av det beste slaget. Dokumenta vedrørande møtet vil ligge ved under. Velkomen Innkalling til årsmøte 2015 Årsmelding for 2014 20150225 Regnskap for 2014 og budsjett for 2015