Referat Årsmøte 2016

Årsmøte Håvoll Småbåtlag 26.02.2016 kl. 1900  Klubbhuset på Rjåneset. Til stede 27 medlemmer.  Sakliste:  Sak 1 Innkalling til årsmøtet. Vedtak: Innkallinga ble godkjent.  Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll Vedtak: Helge Ressem ble valgt som møteleder og referent. Jens Petter Yndestad og Jens Kristian Lillebø ble valgt til […]

Referat fra årsmøte Håvoll småbåtlag 2015

ÅRSMØTE HÅVOLL SMÅBÅTLAG 27.02.2014 kl 1800 Klubbhuset på Rjåneset. Til stede 19 medlemmer med båtplass og 1 medlem uten båtplass. Sakliste:  Sak 1 Innkalling til årsmøtet. Vedtak: Innkallinga ble godkjent.  Sak 2 Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokoll Vedtak: Helge Ressem ble valgt som møteleder og referent. Einar Muren og […]