Dugnad 2016

Styret har bestemt at mellom andre ting så skal lagshuset malast i år. Dette er ei oppgåve som dei fleste av medlemane  kan meistre, så vi oppfordrer alle som har anledning til  å bidra med dugnad til å ta kontakt på denne e-postadressa så skal vi organisere tid/stad, maling og anna utstyr når vi ser kor mange som melder seg.

For styret
Jon Inge Vinjevoll