Innkalling til årsmøte i Håvoll småbåtlag 2016

Håvoll småbåtlag kaller inn til årsmøte for 2016 Fredag 26/2 kl.19.00 på klubbhuset. Dei faste kokkane håper vi vil by på fiskesuppe av det beste slaget slik som tidlegare år.
Dokumenta vedrørande møtet vil vi legge inn i saka litt nærare møtetidspunkt. Velkomen

Årsmelding 2015

Komprimert resultat og budsjett 2016 Endeleg forslag 1

Balanse 2015 justert Endeleg forslag

Satsar for 2016